The Full Wiki

More info on Östen Sjöstrand

Östen Sjöstrand: Wikis

Advertisements
  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Östen Sjöstrand (16 June 1925, Gothenburg – 13 May 2006) was a Swedish poet, writer and translator. He became a member of the Swedish Academy in 1975.[1][2]

Biography

Östen Sjöstrand gave his introductory speech in the Swedish Academy about the Swedish writer Pär Lagerkvist, who preceded him at the same chair. As a poet he debuted in 1949 with Unio, which was marked by the post-war agony of the Swedish 1940s poetry. He was above all inspired of French poetry. Music was another source of inspiration for Östen Sjöstrand. In cooperation with Sven-Erik Bäck he wrote a pair of operas, including Gästabudet.

Bibliography

 • Unio (1949)
 • Invigelse (1950)
 • Återvändo (1953)
 • Ande och verklighet (1954)
 • Dikter mellan midnatt och gryning (1954)
 • Främmande mörker, främmande ljus (1955)
 • Dikter 1949-1955 (1958)
 • Hemlöshet och hem (1958)
 • Världen skapas varje dag (1960)
 • De gåtfulla hindren och andra dikter (1961)
 • En vinter i Norden (1963)
 • I vattumannens tecken (1967)
 • Ensamma stjärnor, en gemensam horisont (1970)
 • Drömmen är ingen fasad (1971)
 • Fantasins nödvändighet (1971)
 • Pär Lagerkvist (1975)
 • Strömöverföring (1977)
 • Dikter (1981)
 • Strax ovanför vattenlinjen (1984)
 • På återvägen från Jasna Góra (1987)
 • Sprickorna i stenen (1994)

References

 1. ^ Bladh, Curt (2006-05-16). "En poesins odlare och vårdare är död" (in Swedish). Sundsvalls Tidning. http://www.st.nu/noje/kultur.php?action=visa_artikel&id=555241. Retrieved 2008-12-31.  
 2. ^ Olofsson, Tommy (15 May 2006). "Lyriker med internationell bärkraft" (in Swedish). Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_318916.svd. Retrieved 2008-12-31.  
Further reading
 • Bergsten, Staffan (1974). Östen Sjöstrand. Twayne's world authors series. TWAS 309. Sweden. New York: Twayne Publishers. ISBN 9780805728446. OCLC 801574.  
Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message