The Full Wiki

More info on Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Andrzej Paczkowski.
Andrzej Paczkowski.
Andrzej Paczkowski.

Prof. Andrzej Paczkowski (born 1 October 1938 in Krasnystaw) is a Polish historian. Professor of Collegium Civitas, director of Modern History Studies in the Political Institute of Polish Academy of Sciences, member of Collegium of Institute of National Remembrance.

In 1960 he finished studies at the history department of the University of Warsaw. In 1966 Paczkowski defended his doctorate thesis, and was habilitated in 1975. In 1990 he was given the professor degree.

In 1974-1995 (for 7 terms) he was a president of the Polish Alpinist Association (Polski Związek Alpinizmu).

Works

  • Prasa polska w latach 1918-1939 (1980)
  • Stanisław Mikołajczyk 1901-1966. Zarys biografii politycznej (1991)
  • Pół wieku dziejów Polski 1939-1989 (2000)
  • Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski: szkice do portretu PRL (1999)
  • Droga do "mniejszego zła": strategia i taktyka obozu władzy; lipiec 1980 - styczeń 1982 (2001)
  • Strajki, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez socjalizm (2003)
  • Wojna polsko-jaruzelska (2006)

External links

  • Entry at Nauka Polska website

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message