The Full Wiki

More info on Jarosław Wołkonowski

Jarosław Wołkonowski: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jarosław Wołkonowski is a Polish-Lithuanian historian, Doctor of Philosophy with Habilitation affiliated with the University of Białystok (in Białystok, Poland, where he holds the title of university professor) and University of Vilnius (in Vilnius, Lithuania, where he lives). He is the president of Association of Polish Scientists in Lithuania (Związek Naukowców Polskich na Litwie, sometimes Stowarzyszenie Naukowców Polskich na Litwie).

His interests and research are centered around history of Poland and history of Lithuania, particularly the Polish-Lithuanian relations during the World War II; interactions between Polish and Lithuanian ethnic groups in the Vilnius region and issues involving Polish Secret State and Armia Krajowa operations in that region.

Works

  • Sympozjum historyczne “Rok 1944 na Wileńszczyźnie”: Wilno 30 czerwca–1 lipca 1994r. (ed.), Warsaw: Biblioteka “Kuriera Wileńskiego,” 1996,
  • Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej w latach 1939-1945, Warszawa 1996
  • Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wilenszczyznie 1919-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 8374310073, 2004,

External links


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message