The Full Wiki

Kaba Ma Kyei: Wikis

  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

English: Till the End of the World, Burma
Kaba Ma Kyei
National anthem of  Burma
Also known as Kaba Ma Kyei
English: We Shall Never Give Up Our Motherland, Burma
Lyrics Saya Tin
Music Saya Tin
Adopted 1947

Kaba Ma Kyei ("Till the End of the World, Burma") is the national anthem of Burma. It is often translated as "We Shall Never Give Up Our Motherland, Burma", but is relatively inaccurate in translating the title's meaning. Burma is among only a handful of non-European nations that have anthems rooted in indigenous traditions (including Japan, India, Iran, and Sri Lanka).

The melody and lyrics were written by Saya Tin, and adopted as the Burmese national anthem in 1947.

The lyrics lack many suffixes and particles to fit the music notes.

Contents

Burmese lyrics

Burmese

IPA pronunciation

gəbà mətʃè mjəmà pjè
do̰ bó bwá ʔəmwè siʔ mo̰ tʃʰiʔ mjaʔ nó bè
pjì dã̀ũ zṵ gò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà gwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pã̀ĩ neʔ mjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətʃó gò
ɲì ɲà zwà do̰ dədwè tʰã́ sʰã̀ũ bà so̰ lè
do̰ ta wã pe ʔəpʰó dã̀ mjè

MLC transcription

kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui
nyi nya cwa tui. ta.twe htam: hsaung pa sui. le
to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

ကမာၻမေက်

English translation

Literal

Until the world ends up shattering, long lives Burma!
We love our land because this is our real inheritance.
We will sacrifice our lives to protect our country.
This is our nation, this is our land and it belongs to us.
Being our nation and our land, let us do good causes to our nation in unity!
And, this is our very duty to our invaluable land.

External links


Source material

Up to date as of January 22, 2010

From Wikisource

Kaba Ma Kyei
by Saya Tin
Kaba Ma Kyei ("Till the End of the World, Myanmar") is the national anthem of Myanmar (formerly Burma). It is often translated as "We Shall Never Give Up Our Motherland, Myanmar", but is relatively inaccurate in translating the title's meaning. Myanmar is among only a handful of non-European nations that have anthems rooted in indigenous traditions (including Japan, Iran, and Sri Lanka).

The melody and lyrics were written by Saya Tin, and adopted as the Burmese national anthem in 1947.

The lyrics lack many suffixes and particles to fit the music notes.

— Excerpted from Kaba Ma Kyei on Wikipedia, the free online encyclopedia.

Contents

Burmese lyrics

Word-for-word phonetic transcription

kam ba ma kyei, myan ma pyei,
to bo bwa a mwei sit chit mo myit no pei.
kam ba ma kyei, myan ma pyei,
to bo bwa a mwei sit chit mo myit no pei.
pyei thaung su ko a tek pei lo to ka kwè ma lei,
da to pyei da to myei to paing dè myei.
to pyei to myei a kyo ko nyi nya swa to ta twei
tam saung so lei to ta wan pei a po tan myei.

Colloquial phonetic transcription

ga ba ma kyei, myan ma pyi,
do bo bwa a mwei sih mo chih myih no bei.
ga ba ma kyei, myan ma pyi,
do bo bwa a mwei sih mo chih myih no bei.
pyi daung zu go a thè pei lo to ka gwè ma lei,
tha do pyi tha do myei do paing dè myei.
do pyi do myei a kyo go nyi nya swa do da twei
tan saung pa so lei do thau win pei a po tan (dè) myei.

English translation

Official

Till the end of the world, Myanmar!,
Since she is the true inheritance from our forefathers, we love and value her.
We will fight and give our lives for the union
This is the country and land of our own
For her prosperity, we will responsibly shoulder the task,
Standing as one in duty to our precious land.

Literal

Until the world crumbles, Myanmar!,
Our ancestors gave us the inheritance after fighting wars with love.
Until the world crumbles, Myanmar!,
Our ancestors gave us the inheritance after fighting wars with love.
We will sacrifice our lives and our labours to protect the Union.
This is our Nation, this is our Land, the land that we own.
Our nation, our land will prosper with productivity and equality as pictured
To unite in keeping to the duties of our valuable land.

Simple English

ကမၻာမေက် ဗမာျပည္ တို႔ဘိုးဘြားအေမြစစ္မို႔ ခ်စ္ျမတ္နိုးေပ ျပည္ေထာင္စုကို အသက္ေပးလို႔ တို႔ကာကြယ္မေလ ဒါတို႔ျပည္ဒါတို႔ေျမ တို႔ပိုင္တဲ့ေျမ တို႔ျပည္ တို႔ေျမ အက်ိဳးကို ညီညာစြာတို႔တစ္ေတြ ထမ္းေဆာင္ပါစို႔ေလ တို႔တာဝန္ေပ အဖိုးတန္ေျမ... အဲဒီ ငါ စြဲၾကီး စြဲေနလို႔ကေတာ့ ဒိ႒ိဘယ္ေတာ့မွ မျပဳတ္သလို ဘယ္ေတာမွလည္း အပါယ္တံခါးပိတ္မွာ မဟုတ္ဘုူး... ေလာကမွာ ဘယ္အရာမွ မျမဲပါဘုူး... ဒိ႒ိနဲ႔ တဏွာ ကင္းေဝးနိုင္ၾကပါေစ...Kaba Ma Kyei, which means "Until the World Crumbles", is the national anthem (song) of Myanmar. The melody and lyrics were created by Saya Tin, and became the Burmese national anthem in 1947.

Contents

Burmese lyrics

Burmese

(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

IPA pronunciation

gəbà mətʃè mjəmà pjè
do̰ bó bwá ʔəmwè siʔ mo̰ tʃʰiʔ mjaʔ nó bè
pjì dàuN zṵ gò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà gwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàiN neʔ mjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətʃó gò
ɲì ɲà zwà do̰ dədwè tʰáN sʰàuN bà so̰ lè
do̰ ta waN pe ʔəpʰó dàN mjè

MLC Transcription System|MLC transcription

kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui
nyi nya cwa tui. ta.twe htam: hsaung pa sui. le
to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

English translation

Official

Till the end of the world, Myanmar!,
Since she is the true inheritance from our forefathers, we love and value her.
We will fight and give our lives for the union
This is the country and land of our own
For her prosperity, we will responsibly shoulder the task,
Standing as one in duty to our precious land.

Literal

Until the world crumbles, Myanmar!,
Our ancestors gave us the inheritance after fighting wars with love.
We will sacrifice our lives and our labours to protect the Union.
This is our Nation, this is our Land, the land that we own.
Our nation, our land will prosper with productivity and equality as pictured
To unite in keeping to the duties of our valuable land.
Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message