Kijów Voivodeship: Wikis

Advertisements

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

(Redirected to Kiev Voivodeship article)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Palatinatus Kioviensis
Kiev Voivodeship
Voivodeship of Poland¹
Coat of Arms of Lithuania.svg
1471 – 1793 Russian Empire's Big Coat of Arms.jpg

Coat of arms of Ukraine

Coat of arms

Location of Ukraine
The Kiev Voivodeship in
the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1635.
Capital Kiev (1471-1667), Zhytomyr (1667–1793)
History
 - Established 1471
 - Disestablished 1793
Area
 - 1793 200,000 km² (77,220 sq mi)
Population
 - 1793 500,000 
     Density 2.5 /km²  (6.5 /sq mi)
Political Subdivisions Urban counties: 3
Land counties: 3
Gmina:
¹ Voivodeship of the Kingdom of Poland. The kingdom was part of the Polish-Lithuanian Commonwealth from 1569.
Lesser Poland (German: Kleinpolen, Polish: Małopolska) - province of Polish-Lithuanian Commonwealth, before 1660. The term Ukraina on the map meaning Outskirts or Borderlands, was first used to define the Polish eastern frontier. The Borderlands referred to the eastern frontiers of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
Kiev (Kiou). A fragment of Russiae, Moscoviae et Tartariae map by Anthony Jenkinson (London 1562) published by Ortelius in 1570.
Kiev (Kiow) A fragment of piece Tractus Borysthenis Vulgo Dniepr at Niepr dicti. map by Joannii Janssonii (Amsterdam, 1663).

The Kiev Voivodeship (Ukrainian: Київське воєводство, Polish: Województwo kijowskie) was a unit of administrative division and local government in the Grand Duchy of Lithuania from 1471 until 1569 and of the Kingdom of Poland from 1569 until 1793, part of Lesser Poland. It was the biggest voivodeship of the Polish-Lithuanian Commonwealth, covering, among others, land of Dnieper Cossacks, known as Zaporizhia. Under the order of King Casimir Jagiellon, it had replaced the former Duchy of Kiev, ruled by Olelkovich dukes, heirs of Algirdas.[1] Its first administrative center was Kiev, but when the city was given to Imperial Russia in 1667 by Treaty of Andrusovo, the capital moved to Zhytomyr (Żytomierz), where it remained until 1793. Today the entire region belongs to Ukraine.

Contents

Municipal government

Advertisements

Voivodeship Governor (Voivode) seat

Regional council (sejmik generalny) for all Ruthenian lands

Regional council (sejmik poselski i deputacki) seats

Administrative division

 • Kiev County (Powiat kijowski), Kiev
 • Ovruch County (Powiat owrócki), Ovruch
 • Zhytomyr County (Powiat żytomierski), Zhytomyr

Voivodes of Kiev

Grand Duchy of Lithuania (1471-1569)
 • Martynas Goštautas (Marcin Gasztołd) (1471–1475)
 • Ivan Chodkiewicz (Jonas Ivanas Chodkevičius) (1480-1484)
 • Jan Gliński (Jonas Glinskis, Ivan Hlynsky)
 • Jerzy Pac (Jurgis Pacas)
 • Jerzy Montowtowicz (Jurgis Montovtt) (1503-1508)
 • Jerzy Holszański (Jurgis Alšėniškis, Yuriy Olshansky) (1508-1511)
 • Jerzy Radziwiłł (Jurgis Radvila) (1511–1514)
 • Andrzej Niemirowicz (Andriy Nemyrych) (1514-1541)
 • Jan Holszański (Jonas Jurgaitis Alšėniškis, Ivan Olshansky) (1542-1544)
 • Fryderyk Pruński (Frederikas Prunskis)
 • Hrehory Chodkiewicz (Grigorijus Chodkevičius) (1555-1559)
 • Konstanty Wasyl Ostrogski (Konstiantyn Vasyl Ostrozky) (1559-1569)
Crown of the Kingdom of Poland (1569-1793)

Neighbouring Voivodeships and regions

References

Bibliography

 • Spisy pod red. Antoniego Gąsiorowskiego, t. III: Ziemie Ruskie, z. 4: Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku, opracowali Eugeniusz Janas i Witold Kłaczewski, Kórnik: Biblioteka Kórnicka. 2002. 343, ISBN 83-85213-37-6.
 • Witold Bobiński. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy: studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. Warszawa. 2000.
 • Henryk Litwin. Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569–1648. Semper. 2000. ISBN 83-86951-67-2 [also:] The Spatial Structure of the Kiev Voivodeship and its Impact on the Political and Social Life of the Gentry in 1569–1648. Struktura przestrzenna województwa kijowskiego i jej wpływ na życie polityczne i społeczne szlachty w latach 1569–1648.
 • Michał Kulecki. Wygnańcy ze Wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana Kazimierza i za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Warszawa 1997. ISBN 83-7181-001-6.
 • Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Województwo kijowskie . OSSOLINEUM. 1997. ISBN 83-04-04369-6
 • Zygmunt Gloger. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków. 1903.
 • Antoni Józef Rolle. Z przeszłości Polesia Kijowskiego. Warszawa. Red. Biblioteki Warszawskiej. 1882

External links


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message