The Full Wiki

More info on Krzysztof Buchowski

Krzysztof Buchowski: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Krzysztof Buchowski (born 1969) is a Polish historian at Institute of History at University of Białystok. He specializes in Central and Eastern European history in 19th-20th century and Polish-Lithuanian relations.

Works

Books
  • Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940 (Białystok, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 1999) ISBN 83-87881-06-6
  • Panowie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie w międzywojennych karykaturach (Białystok, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2004) ISBN 83-87881-29-5
  • Szkice polsko-litewskie czyli o niełatwym sąsiedztwie w pierwszej polowie XX wieku (Wydawnictwo Grado, 2005) ISBN 8389588307
  • Litwomani i polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku (Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006) ISBN 978-83-7431-075-8

References


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message