The Full Wiki

List of Lithuanian films: Wikis

Advertisements
  
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Cinema of Lithuania
Lithuaniafilm.png
Timeline of Lithuanian cinema
List of Lithuanian films
Category:Cinema of Lithuania
Category:Lithuanian films
Category:Lithuanian film awards
Category:Lithuanian film actors
Category:Lithuanian film directors

A list of films produced in Lithuania. For an A-Z list see Category:Lithuanian films


Contents

Russian Empire

Title Director Cast Genre Notes
1909
Над Неманом/On the River Neman Vladislav Starevich
Жизнь стрекоз/The Life of the Dragonfly Vladislav Starevich
Жуки-скарабеи Vladislav Starevich
1910
Lucanus Cervus Vladislav Starevich
Прекрасная Люканида/The Beautiful Lukanida Vladislav Starevich

Republic of Lithuania 1918-1940

Title Director Cast Genre Notes
1927
Rūpestingas tėvas Commercial
1928
Kareivis – Lietuvos gynėjas Jurgis Linartas
1931
Jonukas ir Onutė Jurgis Linartas, Vladas Sipaitis Vanda Lietuvaitytė, Vladas Sipaitis, Potencija Pinkauskaitė, Antanas Mackevičius, Stasys Petraitis Comedy
1938
Storulio sapnas Henrikas Kačinskas The first Lithuanian sound film

Lithuanian SSR

Advertisements

1945-1989

Title Director Cast Genre Notes
1947
Marytė Vera Stroyeva Tatyana Lenikova, Juozas Laucius, Lilijana Binkytė, Bronius Kisielius, Juozas Siparis, Laimonas Noreika, Donatas Banionis Drama Shot at Mosfilm Studios, Moscow
1956
Ignotas grįžo namo Aleksandr Razumny Agimantas Masiulis, Bronius Babkauskas, Balys Bratkauskas
1957
Žydrasis horizontas Vytautas Mikalauskas Vytautas Buizys, Eustachijus Aukštikalnis, Napoleonas Bernotas, Bronė Kurmytė, Grąžina Balandytė, Juozas Jaruševičius Children's film
1959
Adomas nori būti žmogumi Vytautas Žalakevičius Vytautas Puodžiukaitis, Audronė Bajerčiūtė, Juozas Miltinis, Donatas Banionis, Bronius Babkauskas, Algimantas Masiulis
1963
Vienos Dienos Kronika Vytautas Žalakevičius Algimantas Masiulis, Regimantas Adomaitis, Donatas Banionis, Regina Vosyliūtė, Vytautas Tomkus, Bronius Babkauskas, Eugenija Šulgaitė Drama
1964
Paskutinė atostogų diena/The Girl and the Echo Arūnas Žebriūnas Lina Braknytė Locarno International Film Festival special prize (1965)
1965
Nobody Wanted to Die (Niekas nenorėjo mirti) Vytautas Žalakevičius Donatas Banionis, Kazimiras Vitkus, Eugenija Šulgaitė, Regimantas Adomaitis, Algimantas Masiulis, Juozas Budraitis, Laimonas Noreika
1968
Jausmai Almantas Grikevičius, Algirdas Dausa Regimantas Adomaitis, Juozas Budraitis, Bronius Babkauskas, Algimantas Masiulis, Gediminas Karka, Vytautas Paukštė, Gediminas Girdvainis Special Jury prize at San Remo International Film Festival (1975). Also voted as the best Lithuanian film ever in 1997 survey of film critics
1971
Maža išpažintis Algirdas Araminas Gediminas Karka, Rūta Staliliūnaitė, Vytautas Kernagis, Vaiva Mainelytė, Juozas Budraitis, Gediminas Girdvainis, Algimantas Masiulis
1972
Herkus Mantas Marijonas Giedrys Antanas Šurna, Eugenija Pleškytė, Algimantas Masiulis, Stasys Petronaitis, Gediminas Karka, Pranas Piaulokas, Aleksandras Vokačius, Vytautas Paukštė
Tas saldus žodis - laisvė! Vytautas Žalakevičius Regimantas Adomaitis, Irina Miroshnichenko
1974
Velnio nuotaka Arūnas Žebriūnas Vaiva Mainelytė, Regimantas Adomaitis, Gediminas Girdvainis, Regina Varnaitė, Bronius Babkauskas
1975
Atpildo diena/The Day or Retribution Stasys Motiejūnas, Algimantas Puipa
1976
Sodybų tuštėjimo metas Almantas Grikevičius
Virto ąžuolai Gytis Lukšas
1977
Riešutų duona Arūnas Žebriūnas
1981
Arkliavagio duktė Algimantas Puipa Nijolė Oželytė, Liubomiras Laucevičius, Mindaugas Capas, Vytautas Paukštė
1983
Skrydis per Atlantą Raimondas Vabalas Remigijus Sabulis, Eimuntas Nekrošius
Moteris ir keturi jos vyrai Algimantas Puipa Jūratė Onaitytė, Antanas Šurna, Vidas Petkevičius, Saulius Balandis, Povilas Gaidys, Kostas Smoriginas, Vytautas Paukštė Awards: Kiev Film Festival awards for best scenography and best female actress (1984)
1984
Mano mažytė žmona Raimundas Banionis Eleonora Koriznaitė, Saulius Balandis, Ingeborga Dapkūnaitė
1986
Elektroninė senelė Algimantas Puipa Vidas Petkevičius
Kažkas atsitiko Artūras Pozdniakovas Vytautas Kernagis, Foje, Antis, Galina Dauguvietytė, Olegas Ditkovskis
1989
Baltijos kelias Arūnas Matelis Documentary
Pelesos milžinai Arūnas Matelis Documentary

Lithuanian diaspora abroad

Title Director Cast Genre Notes
1969
Walden Jonas Mekas Avant-garde
1972
Reminiscences of a Journey to Lithuania Jonas Mekas Avant-garde
1975
Lost, Lost, Lost Jonas Mekas Avant-garde

Republic of Lithuania 1990-current

1990s

Title Director Cast Genre Notes
1990
'
1991
'
1992
Atostogos
Zefiro Torna Jonas Mekas Avant-garde
1993
'
1994
Avtobus
1995
Anna
1996
Behind the Threshold
Few of Us Šarūnas Bartas Screened at the 1996 Cannes Film Festival
1997
The House Šarūnas Bartas Screened at the 1997 Cannes Film Festival
1998
'
1999
Elzė iš Gilijos

2000s

Title Director Cast Genre Notes
2000
'Skrydis per Lietuvą arba 510 sekundžių tylos Arūnas Matelis, Audrius Stonys Documentary On July 1, 2003 the film was declared first Lithuanian film to reach platinum status (more than 10000 DVD and VHS copies sold) in Lithuania
2001
'
2002
'
2003
Utterly Alone
(Vienui vieni)
Jonas Vaitkus
2004
Buss With Latvia and Estonia
Baltos dėmės mėlyname
2005
Before Flying Back to the Earth Arūnas Matelis Documentary Best Lithuanian Film 2005
Forest of the Gods
(Dievų miškas)
Algimantas Puipa
Vilniaus getas Audrius Juzėnas
2006
Aš esi tu/You am I Kristijonas Vildžiūnas Screened at the 2006 Cannes Film Festival
Diringas Ignas Miškinis
Zero Emilis Vėlyvis
'
2007
Nuodėmės užkalbėjimas/Witch and Rain Algimantas Puipa Rasa Samuolytė, Nelė Savičenko, Kostas Smoriginas, Aleksas Kazanavičius, Remigijus Sabulis, Romualdas Ramanauskas Awards: Grand Prix and the Best Production Awards at 2007 Kinoshock Festival, Anapa, Russia
Varnų ežeras/The Lake of Crows Inesa Kurklietytė Awards: Olympia Film Festival Award for Best Directing; LUCAS 2007 Festival (Germany), The F.I.C.C. Laudable Mention
'
2008
Nereikalingi žmonės/Loss Maris Martinsons Valda Bičkutė, Kostas Smoriginas, Andrius Mamontovas, Daiva Tamošiūnaitė-Budrė Awards: Golden Goblet awards for Best Director and Best Music at 2008 Shanghai International Film Festival
Balkonas/The Balcony Giedrė Beinoriūtė Rolandas Kazlas, Elzbieta Degutytė, Karolis Savickis, Saulė Rašimaitė, Dovilė Tarvydaitė, Viktorija Kuodytė, Irmantas Bačelis
Perpetuum mobile Valdas Navasaitis Dainius Gavenonis, Julija Goyd, Jonas Vaitkus, Ramūnas Cicėnas, Viktorija Kuodytė
5 dienų avantiūra/5 Day scam Žeraldas Povilaitis Arvydas Dapšys, Judita Urnikytė, Dominykas Vaitekūnas, Donatas Šimukauskas, Kristina Žaldokaitė
Kai aš buvau partizanas/When I Was a Partisan Vytautas V. Landsbergis Algimantas Masiulis, Gediminas Storpirštis, Marius Jampolskis, Birutė Mar, Rūta Staliliūnaitė Best Story Award at Blue November MicroFilmFest 2008 , Seattle, United States
Kolekcionierė/The Collectress Kristina Buožytė Gabija Ryškuvienė, Marius Jampolskis
Pilotas/The Pilot Saulius Vosylius Darius Petkevičius, Antanas Šurna, Albinas Keleris, Lina Budzeikaitė, Vytautas Tomkus
Vabzdžių dresuotojas/The Bug Trainer Rasa Miškinytė Gediminas Girdvainis Documentary
'
2009
Šokis dykumoje Agnė Marcinkevičiūtė Documentary
Išpažintis Oksana Buraja Short
Duburys Gytis Lukšas

External links and sources


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message