The Full Wiki

List of Māori battles: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

The list of Māori battles includes four types of battles: mythological from the “wars of the gods” Epos, inter-tribal battles before the European contact found in Māori oral tradition, the Musket Wars battles, and those that took place between the Māori and European settlers during the New Zealand land wars.

 • AHI TARAKIHI where Ngai Tai were defeated
 • ANA O TAWA at Waikare Moana
 • ARA HUAPAE between Tane and Whiro
 • ARAI O TURANGA in the Bay of Plenty
 • ARA PIPI in Hawke's Bay
 • AU TAHATAHA an ancient battle
 • AWA TOTO at Taupo
 • AWHENGA
 • Gate Pā in 1864
 • HAENGA O TE ONE at Moremo nui
 • HARAKEKE TAUTORO fought in Manawatu
 • HAROTOROTO “battle of the gods”
 • HIKA TAWATAWA in which Tu whaka iri ora defeated Ngati Rua nuku
 • HINGA KAKA an epic battle fought near Otawhao where Ngati Awa were defeated with great loss.
 • HINGA KAKA battle site, Waikato
 • HUNAWI between Ngati Tuwharetoa and Ngati Raukawa
 • HURI MOANA
 • IKA A RANGANUI an epic battle between Ngapuhi and Ngati Whatua
 • IKA A WHATU ROA a battle in the South Island
 • IKA HORO MATA - a battle in the “wars of the gods”, known as Paerangi
 • KAHA ROA battle in the “wars of the gods”
 • KAHI KATEA in Tuhoe land
 • KAHOTEA in Hawke's Bay
 • KAI A TE KARORO Ngapuhi and Ngati Whatua battle site
 • KAIKAI A TE KARORO in which Ngapuhi were defeated
 • KAIKAI TANGATA battle in the “wars of the gods”
 • KAI TE KOPUA where Parakiore defeated Ngaitahu
 • KAKARA
 • KAKARIKI HORO NOA in Taranaki
 • KAKA TARAE near Runanga Taupo
 • KAOKAO ROA battle site near Matata
 • KARAKA URA
 • KARANGI in the “wars of the gods”
 • KAREPO an ancient battle in Hawke's Bay
 • KARI ARUHE
 • KARIHI POTAE in Hawaiki
 • KARI TU WHENUA where Ngati Hotu were beaten
 • KATIKATI AHO in the “wars of the gods”
 • KAUNA where Ngati Awa were defeated by Tuhoe
 • KAUNEKE
 • Kawakawa
 • KEUKEUAA between Ngati Tuiri rangi and Ngati Toa
 • KIKI WHENUAA near Pungarehu, Taranaki
 • KIRI WAWAA battle in Hawaiki
 • KOHE ROA a battle site near Mahurangi
 • KOURA KAI RAPAKIA battle fought in Hawke's Bay
 • KURAWI
 • MAHEAHEA TAKATAKA near Kawhia
 • MAHURANGI in which Ngapuhi were defeated
 • MAIKUKU TEA at Motiti
 • MANGA TARAA where some Ngati-Pukeko women defeated some Ngati-Manawa men
 • MANGEO
 • MANIA ROA on the East Coast
 • MANUKA RUIA fought in the upper Whanganui country
 • MATAII fought in the Ngati-Maru country
 • MATENGA O TINI O POKAUA fought in Hawaiki
 • MAUA TE KARAREHE in Hawaiki
 • MAUNGA UTAHATAHA in the “wars of the gods”
 • MIMI O RAURU battle field near Napier with a same-named spring
 • MOANA WAIPU in far Hawaiki
 • MOENGA TOTO
 • MOE TE HORO in the “wars of the gods”
 • MOREMO NUI battle site south of Manganui Bluff where Murupaenga of Ngati Whatua defeated Hongi Hika of Ngapuhi in 1807
 • MOREMORE TAAKIIKII where Uenuku defeated Tama-te-kapua
 • MOREMU NUINgapuhi and Ngati Whatua battle site
 • MOTU NUI in Taranaki
 • NGAERE NUKU in Hawke's Bay
 • NGAERE RANGI in Hawke's Bay
 • NGAKAU PAKOA where Ngati-Ira were beaten
 • NGA TAI E RUA between Waikato and Ngati-Tawhaki
 • NGA TAI PARI RUA on the Taranaki coast
 • NIHO MAKA
 • NOHO AWATEA 1825 battle site of combat between Ngati Whatua and Ngapuhi
 • OHAEAWAI during July 1845
 • OKOKE fought in Taranaki
 • OMARO POPORO in the Arawa country
 • OMIHI
 • ONE POTAKATAKA fought at Tamaki, Auckland
 • ONE RANGAA (Battle of the sands) Ngati Whatua conquest of Puketutu Pa
 • OPAKIHI KURA in Hawke's Bay
 • ORAKAU
 • ORARE a battle site near Gisborne
 • PAENGA TOITOI in Bay of Plenty
 • PA KIRIKIRI at Huatoki, New Plymouth
 • PARA REWA at Awakino
 • PARI NUI O TE RA in Hawke's Bay
 • PATUTU RORO several battles in Ngapuhi country
 • POHO ROERA where Ngati-Ira were beaten
 • POIHAKENA
 • POTIKI KAI RORORO in Hawaiki between Hua and Whiro
 • POURU TAKE at Ruatoki
 • PUERU MAKU
 • PUKE KAIHAU fought at Waipukurau
 • PUKE KAI KAHU fought near Lake Rere-whakaitu
 • PURU UNUHIA
 • PUTA KAREKARE at Kawhia
 • RAATO battle of Kai-te-kopua was to avenge the death of Raato and Hinewairerekohu
 • RAE TIWHA at Okehu
 • RAHI in Ngati-Ruanui country
 • RAHUI in Bay of Plenty
 • RAKE TAWA fought near Tangahoe, Taranaki
 • RA KUNGIA in Hawaiki
 • RANGI HINGANGA TAHI at Titirangi
 • RANGI HIWERA
 • RANGI MANGU between Ngapuhi and Ngati-Awa
 • RATORUA fought at Rarotonga
 • RAU PEKE NUI between Ngati-Hauiti and Ngati-Ira
 • RAU TONGA in the story of Rongomai
 • RAU WHATA in the North Island
 • RERE PARI in the “wars of the gods”
 • RORO HUKA TAI between Tu-whakairi-ora's people and a section of Wahine-iti
 • TAHU MAERO an epic battle in the days of Rata
 • TAHUNA KAITOTO battle site at the mouth of the Waitakaruru River
 • TAIKI NUI “battle of the gods”
 • TAI PARIPARI in Hawaiki
 • TAKOTO MOANA “battle of the gods”
 • TAKU O TE RANGI fought near Greatford
 • TAKU TAI O TE RAKI in Hawaiki
 • TAKU TE RANGI near Marton
 • TANGI MANIA in Taranaki
 • TARAKA HINATEA near Moeraki
 • TARA PAIKEA in the South Island
 • TARAWA PUNGAPUNGA fought near Rotorua
 • TARERA KOAU on the Waiapu river East Cape
 • TARO WHAKAWIRI between Ngati-Ira and Hauiti
 • TAUMATA WIWI fought near Cambridge
 • TAUPARA in Hawke's Bay
 • TAU PAROA in Hawke's Bay
 • TAURA ROA where Ngati-Hotu were defeated
 • TAWHIRI KETETAHI in Taranaki
 • TAWIRI HOE fought at the mouth of the Rangitikei river
 • TE ARAI O TURANGA
 • TE RANGA 1864
 • TIKAU KANUI in Hawke's Bay
 • TIKO RAUROHA
 • TOMO HIKU between Hauiti and Ngati-Ira
 • TOTOREWA in the Waikato country
 • TUNA KAI RORO
 • TU RIRI PAPA
 • TUROUROU an ancient battle
 • UPOKO PARU PUWHA on the East Coast
 • UPOKO TUTUKI PARI in Taranaki
 • WAHA KAKA ROA
 • WAI HARO RANGI in Hawaiki
 • WAI KARI between Rangitane and Ngati-Kahungunu
 • WAI KOAU
 • WAI KOROPUPU in Hawke's Bay
 • WAI KUMIA in far Hawaiki
 • WAI O RUA at Kapiti Island where Ngai tehe iwi tribe attacked the Ngati Toa tribe
 • WAI PA RAURI in far Hawaiki
 • WAI POHUE fought near Poukawa lake
 • WAI PU in Rarotonga
 • WAI PURU in the Waima valley
 • WAIRARAPA
 • WAI WHAARIKI in which Ngapuhi were defeated
 • WAI WHAKATAHE O NGATI KAHU NGUNUA battle between Ngati-Kahungunu and Rangitane
 • WAI WHARIKI at the Thames
 • WAI WHITI INANGA between Te Arawa and Ngati-Tama
 • WAKA PA ETAI on Kapiti
 • WAKA PAPAE NOA in the Waikato country
 • WEREWERE in Hawke's Bay
 • WHAE in South Island
 • WHAKAPAETAI at Kapiti
 • WHAKARAU IKA fought on the Waitara
 • WHARANGI in the Bay of Plenty
 • WHATA PIROPIRO on the Whanganui river
 • WHATA RAPARAPA near Kakahi, Whanganui
 • WHETU O MATARAU fought on the East Coast, North Island
 • WHITI O TU fought in Hawke's Bay
 • Battle called The Dirty Barracouta
 • Battle of St. John's Wood
 • Battle between Te Kere and Topine
 • Battle between Uenuku and Wena
 • Battle between Waikato and Rotorua iwi
 • Battle between Ngaitahu and Ngati Parakiore

See also

Further reading

External links

Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message