The Full Wiki

National Anthem of the Republic of Azerbaijan: Wikis

Advertisements

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

(Redirected to Azərbaycan marşı article)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
English: The National Anthem of the Republic of Azerbaijan
National anthem of  Azerbaijan
Lyrics Ahmad Javad
Music Uzeyir Hajibeyov
Adopted 1918
Music sample
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni (Instrumental)

Azərbaycan Marşı is the national anthem of Azerbaijan, the original title of which is March of Azerbaijan (Azərbaycan marşı). The words were written by the poet Ahmad Javad, and the music was composed by Azeri composer Uzeyir Hajibeyov. The anthem was adopted in 1918 with the passage of "On the State Hymn of the Republic of Azerbaijan."[1]

Lyrics

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Flag of Azerbaijan

National anthems of Azerbaijan

March of Azerbaijan (1918-1922)
Anthem of the Azerbaijan SSR (1944-1991)
March of Azerbaijan (1991-present)

References

See also

Advertisements

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
English: The National Anthem of the Republic of Azerbaijan
National anthem of  Azerbaijan
Lyrics Əhməd Cavad
Music Üzeyir Hacıbəyov
Adopted 1918
Music sample

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni is the national anthem of Azerbaijan, the original title of which is March of Azerbaijan (Azərbaycan marşı). The words were written by the poet Əhməd Cavad, and the music was composed by Azeri composer Üzeyir Hacıbəyov. The anthem was adopted in 1918 with the passage of "On the State Hymn of the Republic of Azerbaijan."[1]

Lyrics

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!

National anthems of Azerbaijan

March of Azerbaijan (1918-1922)
Anthem of the Azerbaijan SSR (1944-1991)
March of Azerbaijan (1991-present)

References

See also


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message