The Full Wiki

More info on Te Āti Haunui-a-Paparangi

Te Āti Haunui-a-Paparangi: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Te Āti Haunui-a-Paparangi
Iwi of New Zealand
File:Te Āti Haunui-a-Paparangi.png
Rohe (location)

Te Āti Haunui-a-Paparangi is a Māori iwi of New Zealand.

A collection of hapu from the Wanganui river on the west coast of Aotearoa. No te awa o Whanganui tenei iwi. E kiia ana nga korero o nga uri o tenei iwi, 'ko au te awa ko te awa ko au". E tino tata ana nga hapu o te iwi nei ki ona whenua me te awa hoki. Ko etahi o nga rangatira o Te Ati Haunui a Paparangi ko Te Peehi Turoa, ko Hori Te Anaua me Metekingi

See also

Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message