The Full Wiki

More info on Władysław Filar

Władysław Filar: Wikis

Advertisements

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Władysław Filar (born 18 July 1926) - soldier of 27th Home Army Infantry Division, Polish historian, professor.

He was born in Iwanicze Nowe at Volhynia. During Second World War he fought against the Germans at Volhynia in Operation Tempest, and defended Polish villages against Ukrainian Insurgent Army.

In 1956 he completed the Academy of General Staff and, in 1963 he received a doctorate in Military History. He habilitated in 1970. He was made associate professor in 1973. He authored up to 120 historical and military publications. He organized a series historical seminars: "Poland - Ukraine: difficult questions" (1996-2001).

He is currently the Vice-chairman of Volhynia County, World Union of Home Army.

Books

  • Przed Akcją Wisła był Wołyń, książka pod redakcją Władysława Filara, Wydawnictwo: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 1997. ISBN 83-901947-4-0
  • Wołyń 1939-1944. Eksterminacja, czy walki polsko-ukraińskie, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. ISBN 83-7322-621-4
  • Przebraże bastion polskiej samoobrony na Wołyniu, Rytm Oficyna Wydawnicza, 2007. ISBN 83-7399-254-2
  • Wydarzenia wołyńskie 1939-1944. W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. ISBN 83-7441-884-3
  • "Burza" na Wołyniu". Z dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe, Oficyna Wydawnicza RYTM i ROPWiM, Warszawa 1997. ISBN 83-86678-73-9

Source


Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message