The Full Wiki

More info on Zdrobite cătuşe

Zdrobite cătuşe: Wikis

Advertisements
  

Note: Many of our articles have direct quotes from sources you can cite, within the Wikipedia article! This article doesn't yet, but we're working on it! See more info or our list of citable articles.

Encyclopedia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Flag of Romania.svg
National anthems of Romania
Marş triumfal (1862 - 1884)
Trăiască Regele (1884-1948)
Zdrobite cătuşe (1948-1953)
Te slăvim, Românie (1953-1977)
Trei culori (1977-1989)
Deşteaptă-te, române! (1989-present)


Zdrobite cătuşe (Broken Handcuffs) was the national anthem of the People's Republic of Romania between 1948 and 1953. The lyrics were written by Aurel Baranga and the music by Matei Socor.

Contents

Lyrics

Zdrobite cătuşe în urmă rămân
În frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm,
Stăpân pe destin e poporul
Traiască, traiască Republica noastră,
În marş de năvalnic şuvoi;
Muncitori şi ţărani şi ostaşi
Zidim România Republicii noi.
În lături cu putredul vechi stăvilar
E ceasul de sfântă’ncordare
Unirea şi pacea şi munca-i stegar’
Republicii noi populare.

English translation

Broken chains are left behind
The worker is always in the front
Through fights and sacrifices a step we climb
The people are masters of their destiny
Long live, long live our Republic
In a march of a tempestuous torrent
Workers and peasants and soldiers
We're building Romania of the new Republic
Eliminating the old putrid dam
It's the hour of holy suspense
Union and peace and work are carrying the flag
Of the new Popular Republic

Full version

Zdrobite cătuşe în urmă rămân,
In frunte-i mereu muncitorul,
Prin lupte şi jertfe o treaptă urcăm
Stăpân pe destin e poporul.
Trăiască, trăiască, Republica noastră.
In marş de nâvalnic şuvoi re vărsat.
Muncitori şi ţărani, cărturari şi ostaşi,
Zidim România Republicii noui.
In lături cu putredul vechiu stăvilar
E ceasul de sfântă încordare
Unirea şi munca şi lupta-i stegar
Republicii noi populare.
Trăiască, trăiască, Republica noastră.
In marş de nâvalnic şuvoi re vărsat.
Muncitori şi ţărani, cărturari şi ostaşi,
Zidim România Republicii noui.
Spre ţelul victoriei mari neîndreptăm
E ceas de izbânzi viitoare
Credinţă îm muncă şi luptă jurăm
Republicii noi populare.
Trăiască, trăiască, Republica noastră.
In marş de nâvalnic şuvoi re vărsat.
Muncitori şi ţărani, cărturari şi ostaşi,
Zidim România Republicii noui.

References

External links

Advertisements

Advertisements


Got something to say? Make a comment.
Your name
Your email address
Message